Seniorklubben

Torsdag er seniordag i Ikast Tullamore Golf Club. I sommertiden er spilletiden fra kl. 09.00 - ca. 14.00.Med torsdag som ny spilledag kan alle være med.
Du skal møde til afhentning af scorekort samt betaling - senest kl. 08.30 - meget gerne nogle minutter før.

I vintersæsonen startes kl. 10.00, og du skal møde senest kl. 09.30.

Der er gunstart med start fra hul 1, 18, 17, 16, ......o.s.v - det antal huller, der er nødvendigt, for at alle tilmeldte kan komme ud. Undervejs tager vi hensyn til greenkeepere og gæstespillere.

Seniorklubben optager medlemmer, såvel herrer som damer, der i forvejen er medlem af Ikast Golf Klub samt langdistancemedlemmer og nabomedlemmer. Man kan optages som medlem i det kalenderår, hvor man fylder 50.

Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Kontingentet er fastsat til kr. 100. 

Ved kontingentrestance er et medlem automatisk udmeldt af klubben.

Turneringsfee er kr. 30,00


Nyheder

 

Her vil de seneste nyheder, arrangementer og indbydelser blive lagt ind.

 

Indbydelse til udflugt mandag d. 10. september 2018

Generelle regler

Generelle regler:

Der spilles i 4 lige store grupper i henhold til vedtægternes § 6.

Tilmelding til seniorturneringerne kan kun ske på Golfbox eller på skærmen i klubben. Sidste frist for tilmelding er onsdag inden kl. 18.00. Afbud kan ske til turneringsudvalgets mobiltelefoner.

Ved månedsafslutninger skal tilmelding også foretages på Golfbox eller på skærmen i klubben senest onsdag kl. 18.00. I nødstilfælde kan turnerings- udvalgets mobiltelefoner også bruges ved tilmelding.

Indtal ikke besked på telefonsvareren,
da det ikke er sikkert, vi kan nå at få beskeden!

Fremmøde og afhentning af scorekort samt betaling af turneringsfee skal ske

i turneringsrummet senest kl. 8.30.

(Efter overgang til vintertid 1 time senere).Spilletidspunkterne bliver som følger:
Alm. torsdagsturneringer: Baglæns gunstart
kl. 9.00. (vinter kl. 10.00). Eventuelle ændringer eller meddelelser vil blive givet på E-mail, så husk venligst at oplyse mail-adresse til formanden ved indmeldelse.

Turneringsudvalget.

Turneringsplan 2018

Turneringsplan 2017/2018

Dec. 2017  
7. Stableford 0 - 54.
14. Julefrokost. 3-kølle turnering 0 - 54.
   
  Fra 4. januar til 15. marts 2018 spilles der stableford 0 - 54, såfremt vejret tillader spil på banen.
   
Marts.  
22. Four Am 0 - 54. Vinterafslutning med spisning.
   
April.  
5. Stableford 0 - 54.
12. Stableford 0 - 54.
19. Stableford 0 - 54.
30. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning. (OBS. : Mandag)
Maj.  
 3. Stableford 0 - 54.
17. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
24. Stableford 0 - 54.
31. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Juni.  
7. Stableford 0 - 54
11. Udflugt til Golfklubben Lillebælt. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
14. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
21. Stableford 0 - 54
28. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Juli.  
5. Stableford 0 - 54.
12. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
19. Stableford 0 - 54.
26. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Aug.  
2. Stableford 0 - 54.
9. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
13. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
16. Stjernerne fra Venus i Ikast. Kun for damer.
23. Stableford 0 - 54.
30. Four Am stableford 0 - 54. Månedsafslutning med spisning.
Sept.  
6. Stableford 0 - 54.
10. Udflugt til Hvalpsund Golf Club. Stableford 0 - 54. (OBS. : Mandag).
13. Slagspil A+B, slaggolf C+D.
20. Stableford 0 - 54.
27. Damer mod herrer. Stableford 0 - 54. Gennemsnittet er gældende. Månedsafslutning med spisning.
Okt.  
4. Stableford 0 - 54.
11. Stableford 0 - 54.
18. Stableford 0 - 54.
25. Stableford 0 - 54.
Nov.  
1. Stableford 0 - 54.
8. Stableford 0 - 54.
15. Stableford 0 - 54.
22. Stableford 0 - 54.
29. Four Am stableford 0 - 54. Generalforsamling og månedsafslutning med spisning.
Dec.  
6. Stableford 0 - 54.
13. Julefrokost. 3-kølle turnering 0 - 54.
Jan. 2019  
3. Stableford 0 - 54.

 

Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse m. m.

Formand:
Henning Damsgaard 
Mylius Erichsens Vej 11
Tlf. 30 64 01 59
henningdamsgaard31@gmail.com

Kasserer:
Else M. Jørgensen
H.C. Andersens Vej 59
Tlf. 97 15 39 15
Mobil 61 77 39 15
emaj3@mvb.net

Sekretær:
Lise-Lotte Lauridsen    
Norgesgade 56 B
Tlf. 20 13 43 01
Mobil 20 13 43 01
lotte@kurtbank.dk

Turneringsudvalg  
Jonny B. Knudsen
Karen Blixens Vej 1 G
Tlf. 97 15 45 95
Mobil 60 65 45 95  
jbk@f3m.dk

Peter Madsen  
Tranevej 44
Tlf. 97 15 47 61
Mobil 21 65 47 61
peter.madsen@mvb.net

Hjemmesiden:
Kaj Krogstrup  
Mobil 21 49 97 15
kaj.krogstrup@youmail.dk 

Referater fra bestyrelsesmøder
Billeder

Man er ved at være klar

John sender holdene ud

Jonny holder "morgenparole"

 

 

Hygge efter matchen

Så er det tid til en velfortjent øl

Seniorklubbens historie

Historien er skrevet, redigeret og samlet af klubbens nuværende formand, Henning Damsgaard.

Det samlede resultat kan ses i et ringbind, som er fremlagt i restauranten i klubben.

Historien er indtil videre ført op til 2010, men den vil blive ført á jour efterhånden.

Et lille sammendrag kan ses, hvis du klikker HER.

Privatlivspolitik


;