Handicapkørsel

Kørsel for personer med handicap

Adgang for kørsel ved spil på Ikast Golf Klubs 18-huls bane for personer med handicap

 1. Personer med handicap har adgang til at køre tæt på green samt bunkerkanter under hensyntagen til banens beskaffenhed,
  hvis vedkommende er berettiget til at benytte et handicap parkeringskort.

  Betingelserne for udstedelse og fornyelse af parkeringskort er formuleret i "Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap"
  (BEK nr. 661 af 11/06/2010):

  § 6, stk. 1. Parkeringskort udstedes og fornyes til personer, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.
  Stk. 2. Parkeringskort udstedes og fornyes endvidere til personer, som er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er etableret som fritidskørsel.
  Stk. 3. Herudover udstedes og fornyes parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør
  1) evnen til at færdes,
  2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
  3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

 2. Ved kørsel på banen skal handicapkortet eller anden handicap markering være fastgjort og synlig.

 3. Et parkeringskort må kun anvendes ved befordring af indehaveren af parkeringskortet og kunne fremvises ved kontrol.

 4. Et parkeringskort må ikke overdrages til andre.

 5. Såfremt en person ikke længere opfylder de betingelser, som var grundlaget for udstedelsen eller fornyelsen af et parkeringskort, ophører retten til kørsel, når banen helt eller delvist er lukket for kørsel med golfbiler o.l.

 6. Chef-Greenkeeper kan lukke for al kørsel i tilfælde, hvor banen absolut ikke tåler kørsel, også selvom man er i besiddelse af et handicap parkeringskort.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. oktober 2015.

Privatlivspolitik


;