Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Ikast Golf Club

John E. Kristensen
Formand
6018 4426
Lars Søgaard
Næstformand
2094 6680
Rasmus Niebuhr
Sekretær
2222 1199
Andreas Lehmann
Baneudvalgsformand
4063 1312
Torben Søndergaard Pedersen
Sports- og Sponsorudvalgsformand
2974 9455
Jesper E. Jensen
Rekrutterings- og begynderudvalgsformand
2077 9502
Marianne Moth Iversen
Lene Søgaard
Suppliant
Mads Søgaard
Suppliant

 

Bestyrelsen i Tullamore Golf Club

John E. Kristensen
Formand
6018 4426
Lene Søgaard
Næstformand
4087 7711
Torben Søndergaard Pedersen
Kasserer
2974 9455
Marianne Moth Iversen
Sekretær
3025 4710
Andreas Lehmann
Baneudvalgsformand
4063 1312
Lars Søgaard
Sponsorudvalgsformand
2094 6680
Jesper E. Jensen
Rekrutterings- og begynderudvalgsformand
2077 9502
 
Rasmus Niebuhr
Suppliant
Beretninger / referater

Referat bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022

Referat bestyrelsesmøde den 22. august 2022

Referat bestyrelsesmøde den 13. juni 2022

Referat bestyrelsesmøde den 16. maj 2022

Referat bestyrelsesmøde den 25. april 2022

Referat bestyrelsesmøde den 14. marts 2022

Referat fra Generalforsamlingen i Ikast Golf Club den 28. februar 2022

Formandens beretning for 2021 - Ikast Golf Club

Referat fra Generalforsamlingen i Tullamore Golf Club den 28. februar 2022

Referat bestyrelsesmøde den 10. februar 2022

Referat bestyrelsesmøde den 20. januar 2022

Referat bestyrelsesmøde den 17. november 2021

Referat bestyrelsesmøde den 3. november 2021

Referat bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde den 16. august 2021

Referat bestyrelsesmøde den 31. maj 2021

Referat fra Generalforsamlingen i Tullamore Golf Club den 17. maj 2021

Referat fra Generalforsamlingen i Ikast Golf Club den 17. maj 2021

Referat bestyrelsesmøde den 12. april 2021

Referat bestyrelsesmøde den 21. januar 2021

Referat bestyrelsesmøde den 16. november 2020

Referat bestyrelsesmøde den 28. september 2020

Referat bestyrelsesmøde den 17. august 2020

Referat bestyrelsesmøde den 15. juni 2020

Referat bestyrelsesmøde den 11. maj 2020

Referat generalforsamling 2020 Ikast Tullamore Golf Club 

Referat generalforsamling 2020 Tullamore Golf Club 

Referat bestyrelsesmøde den 20. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde den 25. november 2019

Referat bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde den 16. september 2019

Referat bestyrelsesmøde den 19. august 2019

Referat bestyrelsesmøde 27. juni 2019

Referat bestyrelsesmøde 16. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde 21. marts 2019

Referat generalforsamling 2019

Formandens beretning 2018

Referat generalforsamling 27.2.2018

Vedtægter for Ikast Tullamore Golf Club

Gældende vedtægter for Ikast Golf Club kan læses HER.

Gældende vedtægter for Tullamore Golf Club kan læses HER.

Generalforsamling 2022 - Ikast Golf Club

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i


Ikast Golf Club

mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00

på Remmevej, Ikast og online (Link til online deltagelse fremsendes på et senere tidspunkt)

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget* og fastlæggelse af medlemskategorier samt kontingenter og indmeldelsesgebyr
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer**
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
   

*Regnskabet offentliggøres senest den 20. februar 2022. 
 ** Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2022.

 

Vel mødt!
 
Ikast, den 31. januar 2022.

Bestyrelsen

Ikast Golf Club

Generalforsamling 2022 - Tullamore Golf Club

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i


Tullamore Golf Club

mandag den 28. februar 2022 kl. 17.00

på Broholmvej 14, Ikast

Såfremt der indføres restriktioner ift. forsamlinger, kan det blive nødvendigt med en online generalforsamling.

 

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse*
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskategorier samt kontingenter og indmeldelsesgebyr
 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer**
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
   

*Regnskabet offentliggøres senest den 20. februar 2022. 
 ** Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2022.

 

Vel mødt!
 
Ikast, den 31. januar 2022.

Bestyrelsen

Tullamore Golf Club

Privatlivspolitik


;