Fredagsklubben

FREDAGSKLUBBEN FOR PAR

Fredagsklubben er for ALLE ægtepar, 
eller PAR på anden måde,
der er medlemmer
i Ikast Golf Club
.
 

Vi vender tilbage i 2023.

Om Fredagsklubben
Fredagsklubben er for ALLE ægtepar eller PAR på anden måde, der er medlemmer i Ikast Golf Club. Dispensation kan dog gives i tilfælde af sygdom hos den ene part.
Der spilles kun PARTNER turneringer, fortrinsvis Greensome eller lignende matchformer.
Der spilles 4-6 gange i løbet af året, når der er plads på banen om fredagen. Første gang i april eller maj. Sidste gang i september eller oktober afhængig af tilslutning.
Der spilles fredag eftermiddag med løbende start fra hul 1. Første start fra kl. 14.20. Der blokeres 10 starttider, så der er max. plads til 27 par. Først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding. Ved mindre end 8 tilmeldte par aflyses.

Tilmelding i GolfBox, hvor man kan notere ønske om starttid, der så vidt muligt vil blive tilgodeset.
Scoreindtastning via GolfBox.
Matchfee incl. obligatorisk spisning (forvent ikke 3-retters menu) efter hver turnering er 400 kr. pr. par. 
Matchformer
Matchformer i Fredagsklubben:

Foursome
Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome
Lige som Foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent, mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Scotch Twosome
Variant af Greensome. - Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul, eller der ikke kan opnås point. Spillehandicap udregnes om i Greensome.

Scramble
Kaldes også "Texas Scramble". Holdturnering for 2 spillere. På hvert hul driver begge, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår begge spillere så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra begge slår deres tredjeslag osv. Der spilles indtil én bold er i hul, eller der ikke kan opnås point. Spillehandicap udregnes som i Foursome.

Four-ball
Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball. Alle spiller deres egen bold. Den bedste score for hvert par tæller som holdets score.

Matchprogram 2022

I 2022 vil der blive afviklet 4 turneringer i Fredagsklubben.

Tilmelding via GolfBox efter først-til-mølle-princippet - Sidste frist for tilmelding er mandag inden matchfredag kl. 18:00.

De 4 fredage hvor der afvikles turnering i Fredagsklubben i 2022 er:

 

Fredag den 20. maj 2022

Fredag den 17. juni 2022

Fredag den 5. august 2022

Fredag den 16. september 2022

Bestemmelser

 

Bestemmelser for ”Fredagsklubben” i Ikast Golfklub, gældende for 2022

 

 1. 2 par udgør matchkomité.

 2. KUN ægtepar og samboende, der er medlemmer i Ikast Golf Klub, kan deltage.

 3. Dispensation kan dog gives i tilfælde af sygdom hos den ene part.

 4. Der spilles kun PARTNER turneringer, fortrinsvis Greensome eller lignende turneringsformer.

 5. Der spilles fredag eftermiddag med løbende start fra hul 1. Første start fra kl. 14.20.

 6. Der blokeres 10 starttider, så der er max. plads til 27 par (54 spillere) afhængig af spilleform.

 7. Ved mindre end 8 tilmeldte par aflyses.

 8. Der spilles ca. én gang om måneden. Der spilles 4-6 gange i løbet af året, når der er plads på banen om fredagen. Første gang i april eller maj. Sidste gang i september eller oktober afhængig af tilslutning. 

 9. Tilmelding i GolfBox, hvor man kan notere ønske om starttid, der så vidt muligt vil blive tilgodeset.

 10. Først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding.

 11. Matchfee incl. obligatorisk spisning efter hver turnering er 400 kr. pr. par.

 12. Scoreindtastning foretages af spillerne via GolfBox.

 13. Præmier:
  Præmierne består af gavekort, fortrinsvis til VORES IKAST. Præmieantal og præmiestørrelse afpasses efter antal deltagere.
  Præmie for nærmest flaget på mindst ét hul.
  Eventuelt overskud, anvendes ved Fredagsklubbens arrangementer, efter matchkomitéens skøn.

 

Matchkomitéen 2022: Sanne og Bo Knudsen, Lotte og Ivan Søndergaard. 

Disse bestemmelser er besluttet, efter evaluering af de første sæsoner, og kan til enhver tid ændres, hvis matchkomitéen finder det formålstjenligt.

 

Ikast den 22.4.2022

PUV.

Lotte Søndergaard

 

 

Privatlivspolitik


;